Privacy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dustco International BV kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dustco International BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dustco International BV verstrekt. Dustco International BV kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam (contactpersoon)
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens
– Uw BTW-nummer
– Uw IP-adres

WAAROM Dustco International BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Dustco International BV verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Dustco International BV uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen en/of diensten.

HOE LANG Dustco International BV GEGEVENS BEWAART

Dustco International BV bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dustco International BV verstrekt uw (persoons)gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dustco International BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dustco International BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dustco International BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dustco International BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Dustco International BV heeft hier geen invloed op.
Dustco International BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Dustco International BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dustco.eu.
Dustco International BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dustco International BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dustco International BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dustco International BV verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met Dustco International BV op via info@dustco.eu.
www.dusttool.nl, www.dusttool.eu, www.dustco.nl en www.dustco.eu zijn websites van Dustco International BV.

Dustco International BV is als volgt te bereiken:
Post-/bezoekadres: Zeefbaan 14 – 9672BN – Winschoten – Holland
Kamer van koophandel: 59288752
Telefoon: +31 (0) 597 412 000
E-mailadres: info@dustco.eu