Privacy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Swisslogo BV kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Swisslogo BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Swisslogo BV verstrekt. Swisslogo BV kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam (contactpersoon)
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankgegevens
– Uw BTW-nummer
– Uw IP-adres

WAAROM Swisslogo BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Swisslogo BV verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Swisslogo BV uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen en/of diensten.

HOE LANG Swisslogo BV GEGEVENS BEWAART

Swisslogo BV bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Swisslogo BV verstrekt uw (persoons)gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Swisslogo BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Swisslogo BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Swisslogo BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Swisslogo BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Swisslogo BV heeft hier geen invloed op.
Swisslogo BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Swisslogo BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dustco.eu.
Swisslogo BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Swisslogo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Swisslogo BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Swisslogo BV verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met Swisslogo BV op via info@dustco.eu.
www.dusttool.nl, www.dusttool.eu, www.dustco.nl en www.dustco.eu zijn websites van Swisslogo BV.

Swisslogo BV is als volgt te bereiken:
Post-/bezoekadres: Zeefbaan 14 – 9672BN – Winschoten – Holland
Kamer van koophandel: 75966719
Telefoon: +31 (0) 597 412 000
E-mailadres: info@swisslogo.eu