Voorkom boetes

Stofvrij werken is eenvoudiger dan u denkt!

Vanaf januari 2014 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het beleid dat er in de gehele bouwketen gebruik dient te worden gemaakt van (kwarts)stofvrije (hand)gereedschappen.

Bij het bewerken met gereedschappen van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton, frezen van sleuven in bouwblokken en doorslijpen van stenen en tegels, komt kwartsstof vrij.

Het beperken van de hoeveelheid kwartsstof dat er bij de bewerking vrijkomt noemen we in de volksmond ‘stofvrij werken’.

De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap.
De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van €18.000,–

Dit geldt voor situaties waarbij geen enkele maatregel is genomen om blootstelling te voorkomen, zoals stofafzuiging.
De boete kan lager uitvallen voor kleine bedrijven (en zzp’ers).
Zij kunnen een boete van € 1.800,– krijgen als ze de grenswaarde overschrijden.


Volgens TNO wordt in de bouw de grenswaarde van 0,075 mg/m3 per dag in 60% van de gevallen overschreden. Dagelijkse blootstelling aan kwartsstof kan leiden tot longziektes en kanker.